Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej Kieraskówka – Stachoniówka w Bieńkówce

Kategoria: Inwestycje w gminie, Rok 2016 Opublikowano: 13-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi gminnej Kieraskówka- Stachoniówka   w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
Remont drogi  w ramach , którego wykonano: odwodnienie ,podbudowy, nawierzchnię  asfaltową

Wartość całkowita operacji:
18.574,59  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  18.574,59   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
15.06.2016 r. – 31.08.2016 r.