Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej Chabosiówka – Pawlikówka w Bieńkówce

Kategoria: Inwestycje w gminie, Rok 2016 Opublikowano: 12-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi gminnej Chabosiówka – Pawlikówka w Bieńkówce    

Realizacja zadania obejmowała:
Remont drogi  w ramach , którego wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, nawierzchnie asfaltowe

Wartość całkowita operacji:
44.688,24 zł. 

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 44.688,24 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
10.03.2016 r. – 30.06.2016 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.