Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Działy w Baczynie

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 31-07-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Działy w Baczynie

Realizacja zadania obejmowała:
– robot ziemne przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych

Wartość całkowita operacji:
92 008,37  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 92.008,37  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
19.04.2017 r. – 18.07.2017 r.