Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Dziadkowski Dział w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 04-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Dziadkowski Dział w Bieńkówce

 

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty ziemne
– uzupełnienie nawierzchni

Wartość całkowita operacji:
80.565,00 zł.

Finansowanie zadania:

środki z budżetu Województwa Małopolskiego – 30.000,00 zł.
– środki z budżetu gminy  –  50.565,00  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 31 lipca  2019 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.