Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Dyrdówka – Zającówka w Budzowie

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 10-12-2018

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Dyrdówka – Zającówka w Budzowie

 

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty ziemne,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,
– pobocza

 

Wartość całkowita operacji:
49.955,59 zł.

 

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 28.553,59   zł.
– środki z budżetu Województwa Małopolskiego -21.402,00

 

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 sierpnia 2018 r.