Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Dyrdówka – Zającówka w Budzowie

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 10-12-2018

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Dyrdówka – Zającówka w Budzowie

 

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty ziemne,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,
– pobocza

 

Wartość całkowita operacji:
49.955,59 zł.

 

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 28.553,59   zł.
– środki z budżetu Województwa Małopolskiego -21.402,00

 

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 sierpnia 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.