Urząd Gminy w Budzowie

Remont boiska ogólnodostępnego w Zachełmnej

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Remont boiska ogólnodostępnego w Zachełmnej

Cel operacji:
Działanie będzie wpływać na rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Budzów poprzez remont boiska w Zachełmnej

Realizacja operacji obejmowała:
Budowa boiska w ramach , którego wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej

Wartość całkowita operacji:
97 447,98 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera :
50 000,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
24.03.2014r. – 18.08.2014r.