Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinek 110 w miejscowości Budzów

Kategoria: 2023, Podpisanie umów Opublikowano: 18-04-2023

Dnia 14 kwietnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinek 110 w miejscowości Budzów” z Firmą Usługowo – Handlową RF-KOP BIS Monika Zielonka Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański na kwotę 298.570,20 zł. termin realizacji do 13 września 2023 r.

W ramach inwestycji planuje się wykonać budowę chodnika, przebudowę zjazdów w km 0+905,1 oraz 0+936,4, zarurowanie istniejącego rowu drogowego, wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.