Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinek 110 w miejscowości Budzów

Kategoria: 2023, Podpisanie umów Opublikowano: 18-04-2023

Dnia 14 kwietnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinek 110 w miejscowości Budzów” z Firmą Usługowo – Handlową RF-KOP BIS Monika Zielonka Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański na kwotę 298.570,20 zł. termin realizacji do 13 września 2023 r.

W ramach inwestycji planuje się wykonać budowę chodnika, przebudowę zjazdów w km 0+905,1 oraz 0+936,4, zarurowanie istniejącego rowu drogowego, wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem.