Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody dla 5 studni głębinowych

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-08-2023

Dnia 07 lipca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody dla 5 studni głębinowych z Firmą F.H.U. GOLD RAIN, 31-363 Kraków, ul. Stokrotek 4 na kwotę 35 178,00 zł. Termin realizacji do 30 sierpnia 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać stacje uzdatniania wody do wykonanych studni głębinowych przy budynkach : Bieńkówka OSP, Bieńkówka Ośrodek Zdrowia, Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie, GOK w Jachówce , ORLIK w Palczy

Wykonanie stacji uzdatniania wody finansowane będzie ze środków budżetu gminy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.