Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody dla 5 studni głębinowych

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-08-2023

Dnia 07 lipca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Zakup i montaż urządzeń do uzdatniania wody dla 5 studni głębinowych z Firmą F.H.U. GOLD RAIN, 31-363 Kraków, ul. Stokrotek 4 na kwotę 35 178,00 zł. Termin realizacji do 30 sierpnia 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać stacje uzdatniania wody do wykonanych studni głębinowych przy budynkach : Bieńkówka OSP, Bieńkówka Ośrodek Zdrowia, Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie, GOK w Jachówce , ORLIK w Palczy

Wykonanie stacji uzdatniania wody finansowane będzie ze środków budżetu gminy.