Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: „Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce polegająca na zakupie i montażu bramy aluminiowej oraz bramy segmentowej”

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-08-2023

Dnia 07 lipca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.:  Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce polegająca na zakupie i montażu bramy aluminiowej oraz bramy segmentowej z Firmą Handlowo – Usługową „DARIO-BIS” Jadwiga Kwiatkowska Skawa 24A, 34-713 Skawa   na kwotę 27.418,00 zł.  Termin realizacji do 31 sierpnia 2023 r. W ramach inwestycji planuje się zakupić 1 bramę aluminiową oraz 1 bramę segmentową.

Zakup bram finansowany będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn.” Małopolskie OSP 2023” w kwocie 13.000,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 14.418,00 zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.