Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: „Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce polegająca na zakupie i montażu bramy aluminiowej oraz bramy segmentowej”

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-08-2023

Dnia 07 lipca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.:  Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce polegająca na zakupie i montażu bramy aluminiowej oraz bramy segmentowej z Firmą Handlowo – Usługową „DARIO-BIS” Jadwiga Kwiatkowska Skawa 24A, 34-713 Skawa   na kwotę 27.418,00 zł.  Termin realizacji do 31 sierpnia 2023 r. W ramach inwestycji planuje się zakupić 1 bramę aluminiową oraz 1 bramę segmentową.

Zakup bram finansowany będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn.” Małopolskie OSP 2023” w kwocie 13.000,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 14.418,00 zł.