Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: Remont kamiennej kapliczki  Najświętszego Serca Jezusowego w miejscowości Zachełmna

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-08-2023

Dnia 30 czerwca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: Remont kamiennej kapliczki  Najświętszego Serca Jezusowego w miejscowości Zachełmna z Firmą  Konserwacja Zabytków Tadeusz Kalfas, 34-350 Węgierska Górka ul. Obrońców Węgierskiej Górki 11 na kwotę 36 180,00 zł. Termin realizacji do 31 października 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać pełna konserwację techniczną i estetyczną kapliczki.

Remont kapliczki finansowany będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn.” Kapliczki Małopolski 2023” w kwocie 11.000,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 25.180,00 zł.