Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: Remont kamiennej kapliczki  Najświętszego Serca Jezusowego w miejscowości Zachełmna

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-08-2023

Dnia 30 czerwca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: Remont kamiennej kapliczki  Najświętszego Serca Jezusowego w miejscowości Zachełmna z Firmą  Konserwacja Zabytków Tadeusz Kalfas, 34-350 Węgierska Górka ul. Obrońców Węgierskiej Górki 11 na kwotę 36 180,00 zł. Termin realizacji do 31 października 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać pełna konserwację techniczną i estetyczną kapliczki.

Remont kapliczki finansowany będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn.” Kapliczki Małopolski 2023” w kwocie 11.000,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 25.180,00 zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.