Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: „Remont drogi Wrzodkówka” w Zachełmnej

Kategoria: 2023 Opublikowano: 07-06-2023

Dnia 06 czerwca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Remont drogi Wrzodkówka” w Zachełmnej z Firmą Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp.z o.o. 32-566 Alwernia, ul. I. Krasickiego 18A na kwotę 86.203,47 zł. Termin realizacji do 31 sierpnia 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać: roboty przygotowawcze, remont odwodnienia, remont podbudowy, remont nawierzchni, uzupełnienie poboczy.

Remont drogi finansowany będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 40.564,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 45.639,47 zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.