Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: „Remont drogi Wrzodkówka” w Zachełmnej

Kategoria: 2023 Opublikowano: 07-06-2023

Dnia 06 czerwca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Remont drogi Wrzodkówka” w Zachełmnej z Firmą Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp.z o.o. 32-566 Alwernia, ul. I. Krasickiego 18A na kwotę 86.203,47 zł. Termin realizacji do 31 sierpnia 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać: roboty przygotowawcze, remont odwodnienia, remont podbudowy, remont nawierzchni, uzupełnienie poboczy.

Remont drogi finansowany będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 40.564,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 45.639,47 zł.