Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: Przebudowa boiska do piłki nożnej z trawą naturalną w miejscowości Zachełmna

Kategoria: 2023 Opublikowano: 01-06-2023

Dnia 30 maja 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: Przebudowa boiska do piłki nożnej z trawą naturalną w miejscowości Zachełmna z Firmą KAR BUD Michał Pawlica 764 na kwotę 120.254,25 zł. Termin realizacji do 10 lipca 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać: roboty przygotowawcze, montaż elementów ogrodzenia, remont elementów ogrodzenia oraz wyrównanie terenu, dostawa i montaż wyposażenia boiska.

Przebudowa boiska finansowana będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa – MIRS” w kwocie 49.110,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 71.144,25 zł.