Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: Przebudowa boiska do piłki nożnej z trawą naturalną w miejscowości Zachełmna

Kategoria: 2023 Opublikowano: 01-06-2023

Dnia 30 maja 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: Przebudowa boiska do piłki nożnej z trawą naturalną w miejscowości Zachełmna z Firmą KAR BUD Michał Pawlica 764 na kwotę 120.254,25 zł. Termin realizacji do 10 lipca 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać: roboty przygotowawcze, montaż elementów ogrodzenia, remont elementów ogrodzenia oraz wyrównanie terenu, dostawa i montaż wyposażenia boiska.

Przebudowa boiska finansowana będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa – MIRS” w kwocie 49.110,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 71.144,25 zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.