Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: „Naprawa płyty mostu na drodze Lenikówka w Bieńkówce”

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-08-2023

Dnia 03 lipca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: Naprawę płyty mostu na drodze Lenikówka w Bieńkówce z Firmą FPUH VESPOL Wiesław Starzyk, 34-108 Frydrychowie, ul. Słoneczna 22 na kwotę 12 304,65 zł. Termin realizacji do 20 lipca  2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonano naprawę płyty mostu na drodze Lenikówka w Bieńkówce.

Naprawa płyty mostu finansowany ze środków budżetu gminy.