Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: „Naprawa płyty mostu na drodze Lenikówka w Bieńkówce”

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-08-2023

Dnia 03 lipca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: Naprawę płyty mostu na drodze Lenikówka w Bieńkówce z Firmą FPUH VESPOL Wiesław Starzyk, 34-108 Frydrychowie, ul. Słoneczna 22 na kwotę 12 304,65 zł. Termin realizacji do 20 lipca  2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonano naprawę płyty mostu na drodze Lenikówka w Bieńkówce.

Naprawa płyty mostu finansowany ze środków budżetu gminy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.