Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy na zadanie pn. Remont drogi „Wronówka Dolna” nr K 440104 w km 0+000 do km 0+ 695 w miejscowości Bieńkówka, gmina Budzów

Kategoria: 2023 Opublikowano: 23-08-2023

Dnia 21 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. Remont drogi „Wronówka Dolna” nr K 440104 w km 0+000 do km 0+ 695 w miejscowości Bieńkówka, gmina Budzów z Firmą Transportowo – usługową Andrzej Jasica Stryszawa 177 B, 34- 205 Stryszawa na kwotę 276 558,91 zł. Termin realizacji do 30 października 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać: roboty przygotowawcze, naprawa odwodnienia i wymiana zniszczonych korytek, uzupełnienie podbudowy, nawierzchnia, uzupełnienie poboczy.

Remont drogi finansowany będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 221.247,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 55.311,91 zł.