Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy na zadanie pn. Remont drogi „Adamkówka” nr K 440017 w km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Budzów, gmina Budzów

Kategoria: 2023 Opublikowano: 23-08-2023

Dnia 21 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. Remont drogi „Adamkówka” nr K 440017 w km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Budzów, gmina Budzów z Firmą PRDM Wadowice sp.z o.o. ul. Kolejowa 5, 34-124 Barwałd Dolny na kwotę 213 711,80 zł. Termin realizacji do 30 października 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać: roboty przygotowawcze, naprawa odwodnienia i wymiana zniszczonych korytek, uzupełnienie podbudowy, nawierzchnia, uzupełnienie poboczy.

Remont drogi finansowany będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 128.277,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 85.434,80 zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.