Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy na zadanie pn. Remont drogi „Adamkówka” nr K 440017 w km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Budzów, gmina Budzów

Kategoria: 2023 Opublikowano: 23-08-2023

Dnia 21 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. Remont drogi „Adamkówka” nr K 440017 w km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Budzów, gmina Budzów z Firmą PRDM Wadowice sp.z o.o. ul. Kolejowa 5, 34-124 Barwałd Dolny na kwotę 213 711,80 zł. Termin realizacji do 30 października 2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać: roboty przygotowawcze, naprawa odwodnienia i wymiana zniszczonych korytek, uzupełnienie podbudowy, nawierzchnia, uzupełnienie poboczy.

Remont drogi finansowany będzie z następujących środków:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 128.277,00 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 85.434,80 zł.