Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: „Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy Budzów na działce nr ew. 7823/3 w miejscowości Budzów”

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-08-2023

Dnia 17 lipca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy Budzów na działce nr ew. 7823/3 w miejscowości Budzów z  Firmą INTEGRAL Usługi Ogólnobudowlane Artur Świerkosz, ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański na kwotę 99 999,98 zł. Termin realizacji do 30 sierpnia  2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać: instalację gazową, roboty instalacyjne kotłowni, roboty budowlane w kotłowni.

Budowa instalacji finansowana będzie ze środków własnych budżetu gminy.