Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: „Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy Budzów na działce nr ew. 7823/3 w miejscowości Budzów”

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-08-2023

Dnia 17 lipca 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy Budzów na działce nr ew. 7823/3 w miejscowości Budzów z  Firmą INTEGRAL Usługi Ogólnobudowlane Artur Świerkosz, ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański na kwotę 99 999,98 zł. Termin realizacji do 30 sierpnia  2023 r. W ramach inwestycji planuje się wykonać: instalację gazową, roboty instalacyjne kotłowni, roboty budowlane w kotłowni.

Budowa instalacji finansowana będzie ze środków własnych budżetu gminy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.