Urząd Gminy w Budzowie

Podnoszenie jakości życia społeczności Gminy Budzów poprzez zakup sprzętu służącego promocji dziedzi

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
Gmina Budzów

Tytuł Operacji :
Podnoszenie jakości życia społeczności Gminy Budzów poprzez zakup sprzętu służącego promocji dziedzictwa kulturowego

Cel operacji :
Podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy Budzów i ich integracja, poprzez udostępnienie kompletów plenerowych podczas wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy.

Realizacja operacji obejmowała:
Zakup sprzętu służącego promocji dziedzictwa kulturowego tj. 32 kompletów plenerowych.

Wartość całkowita operacji:
11 611,20 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
6 608,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
07.03.2012r. – 31.10.2012r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.