Urząd Gminy w Budzowie

Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Procedury współpracy wypracowane w ramach projektu „Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce”.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.