Urząd Gminy w Budzowie

Odnowa Centrum Wsi Budzów

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Odnowa Centrum Wsi Budzów

Cel operacji:
Poprawa warunków życia społeczności lokalnej, rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu i chodnika zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi i ułatwiającego dojście mieszkańców do obiektu pełniącego funkcje społeczno- kulturalne (imprezy kulturalne promujące dziedzictwo kulturowe) i rekreacyjne-sportowe (imprezy sportowe). Operacja będzie realizowana na szlaku zielonym biegnącym z Kalwarii Zebrzydowskiej do Makowa Podhalańskiego, jaka również na trasie Ekomuzeum. Ponadto, chodnik jest elementem łączącym wszystkie ważne dla mieszkańców instytucje publiczne ( m.in. Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Bank) oraz kultu religijnego- Kościoła. Planowane cele operacji przyczynią się do osiągnięcia II Celu Ogólnego oraz 3 i 4 Celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”.

Realizacja operacji obejmowała:
Budowa chodnika i parkingu zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi i ułatwiającego dojście mieszkańców do obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne i rekreacyjno-sportowe. Ponadto chodnik jest elementem łączącym wszystkie ważne dla mieszkańców wsi instytucje. Wykonane zadania zwiększyły bezpieczeństwo pieszych, a także w znaczący sposób poprawiły walory estetyczne miejscowości.

Wartość całkowita operacji:
247 204,35 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
119 746 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
26.01.2010 – 31.03.2011

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.