Urząd Gminy w Budzowie

Odnowa Centrum Wsi Budzów

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Odnowa Centrum Wsi Budzów

Cel operacji:
Poprawa warunków życia społeczności lokalnej, rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu i chodnika zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi i ułatwiającego dojście mieszkańców do obiektu pełniącego funkcje społeczno- kulturalne (imprezy kulturalne promujące dziedzictwo kulturowe) i rekreacyjne-sportowe (imprezy sportowe). Operacja będzie realizowana na szlaku zielonym biegnącym z Kalwarii Zebrzydowskiej do Makowa Podhalańskiego, jaka również na trasie Ekomuzeum. Ponadto, chodnik jest elementem łączącym wszystkie ważne dla mieszkańców instytucje publiczne ( m.in. Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Bank) oraz kultu religijnego- Kościoła. Planowane cele operacji przyczynią się do osiągnięcia II Celu Ogólnego oraz 3 i 4 Celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”.

Realizacja operacji obejmowała:
Budowa chodnika i parkingu zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi i ułatwiającego dojście mieszkańców do obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne i rekreacyjno-sportowe. Ponadto chodnik jest elementem łączącym wszystkie ważne dla mieszkańców wsi instytucje. Wykonane zadania zwiększyły bezpieczeństwo pieszych, a także w znaczący sposób poprawiły walory estetyczne miejscowości.

Wartość całkowita operacji:
247 204,35 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
119 746 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
26.01.2010 – 31.03.2011