Urząd Gminy w Budzowie

Modernizacja chodnika w centrum wsi Palcza

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Modernizacja chodnika w centrum wsi Palcza

Cel operacji:
Działanie będzie wpływać na poprawę na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne w szczególności poprzez modernizację chodnika i oświetlenia ulicznego.

Realizacja operacji obejmowała:
Modernizację chodnika w centrum wsi Palcza oraz ułożenie instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego.

Wartość całkowita operacji:
261 588,96 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
170 223,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
29.03.2011 – 31.12.2011

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.