Urząd Gminy w Budzowie

Modernizacja chodnika w centrum wsi Palcza

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Modernizacja chodnika w centrum wsi Palcza

Cel operacji:
Działanie będzie wpływać na poprawę na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne w szczególności poprzez modernizację chodnika i oświetlenia ulicznego.

Realizacja operacji obejmowała:
Modernizację chodnika w centrum wsi Palcza oraz ułożenie instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia ciągu pieszego.

Wartość całkowita operacji:
261 588,96 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
170 223,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
29.03.2011 – 31.12.2011