Urząd Gminy w Budzowie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-11-2019

Na prośbę KOWR zamieszczamy wykaz nieruchomości nierolnych przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.