Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 02-09-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że do dnia 11.09.2020 r należy dostarczyć:

  • zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (w przypadku nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz
  • zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (w przypadku zameldowania na pobyt czasowy w internacie/bursie)

wzory oświadczeń znajdują się w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.