Urząd Gminy w Budzowie

Informacje o środowisku

UG Budzów

Przypomnienie obowiązku sprawozdawczego

Opublikowano: 07.02.2017

W ślad za pismem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami  Urząd Gminy w Budzowie przypomina, iż…