Urząd Gminy w Budzowie

Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021. Nabór...

Opublikowano: 29.01.2021

Gminny Komisarz Spisowy w Budzowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów