Urząd Gminy w Budzowie

Co o Gminie wiejskiej Budzów wiemy z powszechnych spisów rolnych?

Kategoria: Powszechny Spis Rolny 2020 Opublikowano: 17-08-2020

W sekcji załączniki dostępna jest do pobrania informacja Urzędy Statystyczne na temat rolnictwa w gminie Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.