Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na działce ew. nr 7367/32 P-1 w miejscowości Budzów- etap 2

Kategoria: 2023, Podpisanie umów Opublikowano: 18-04-2023

Dnia 14 kwietnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na działce ew. nr 7367/32 P-1 w miejscowości Budzów- etap 2” z Firmą EKOINSTAL sp.z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka na kwotę 11.799.481,09 zł. Termin realizacji zadania: do 13 lipca 2024 r.

W ramach inwestycji planuje się wykonać 15.255 mb. kanalizacji odprowadzającej ścieki ze 183 gospodarstw domowych z następujących osiedli: Kurkówka, Wojtankówka, Niedźwiedziówka Górna, Grychówka, Hubówka, Włóczykijówka, Fujówka, Spólnikówka, Pykówka.