Urząd Gminy w Budzowie

Podpisanie umowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na działce ew. nr 7367/32 P-1 w miejscowości Budzów- etap 2

Kategoria: 2023, Podpisanie umów Opublikowano: 18-04-2023

Dnia 14 kwietnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na działce ew. nr 7367/32 P-1 w miejscowości Budzów- etap 2” z Firmą EKOINSTAL sp.z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka na kwotę 11.799.481,09 zł. Termin realizacji zadania: do 13 lipca 2024 r.

W ramach inwestycji planuje się wykonać 15.255 mb. kanalizacji odprowadzającej ścieki ze 183 gospodarstw domowych z następujących osiedli: Kurkówka, Wojtankówka, Niedźwiedziówka Górna, Grychówka, Hubówka, Włóczykijówka, Fujówka, Spólnikówka, Pykówka.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.