Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w Palczy na osiedlu Mytylówka

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 31-07-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Modernizacja systemu ogrzewania w  budynku komunalnym w Budzowie 460 – Ośrodek Zdrowia

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową 21 szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji:
48 192,43 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy 48 192,43 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
02.05.2017 r. – 14.06.2017 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.