Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w Jachówce na osiedlu Matusakówka

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 10-12-2018

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w Jachówce  na osiedlu Matusakówka

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową 3  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji:
14.126,51 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 14.126,51 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 15 października 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.