Urząd Gminy w Budzowie

Budowa chodnika dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Jachówka

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Budowa chodnika dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Jachówka

Cel operacji:
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ze względu na ich położenie oraz cech funkcjonalno – przestrzenne w szczególności poprzez budowę chodnika.

Realizacja operacji obejmowała:
Budowę chodnika dla pieszych w ramach, którego wykonano roboty ziemne , kanalizację deszczową, roboty drogowe, odbudowo przepusty, wykonano kładkę.

Wartość całkowita operacji:
781 583,62 zł.

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
247 844,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
02.03.2012 – 24.08.2012

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.