Urząd Gminy w Budzowie

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczowa w centrum wsi Bieńkówka

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczowa w centrum wsi Bieńkówka

Cel operacji:
Działanie wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości poprzez budowę chodnika w centrum wsi Bieńkówka.

Realizacja operacji obejmowała:
Budowę chodnika dla pieszych w ramach , którego wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, roboty drogowe, zatokę autobusową, odbudowano skarby nasypu drogowego , wykonanie muru oporowego.

Wartość całkowita operacji:
801 628,79 zł

Kwota dofinansowania w ramach PROW :
323 912 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
29.03.2011 – 19.12.2013r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.