Urząd Gminy w Budzowie

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-05-2020

                                                                      

Z okazji „Dnia Strażaka” składamy serdeczne podziękowania druhom Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Budzów za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.
Jednocześnie życzymy niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, licznych sukcesów
oraz wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

Pomimo stale wzrastającego zakresu zadań i obowiązków życzymy niezłomnej wiary w lepszą przyszłość.
Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia.

    

                Wójt Gminy Budzów                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                       Jan Najdek                                                                                                                  Krystyna Szczepaniak

 

Radni oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Budzowie