Urząd Gminy w Budzowie

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 03-02-2015

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2014 r.
w Urzędzie Gminy w Budzowie
pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.00.


 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2015 r.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559) pobierz plik (.pdf 236 KB)

więcej informacji

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.