Urząd Gminy w Budzowie

Zmiany we wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Kategoria: Komunikaty dla obywateli Ukrainy Opublikowano: 04-11-2022

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolite Polskiej w związku z działaniami wojennymi weszły w życie 01 listopada 2022 r (Dz.U. z 2022r, poz. 2226)

Treść wniosku oraz zmieniony załącznik do ww. wniosku.