Urząd Gminy w Budzowie

Zmiany we wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Kategoria: Komunikaty dla obywateli Ukrainy Opublikowano: 04-11-2022

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolite Polskiej w związku z działaniami wojennymi weszły w życie 01 listopada 2022 r (Dz.U. z 2022r, poz. 2226)

Treść wniosku oraz zmieniony załącznik do ww. wniosku.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.