Urząd Gminy w Budzowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny z grantem…

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-10-2021

Duży sukces ma na swoim koncie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy, który w lipcu przystąpił do programu grantowego Fundacji Orlen „Moje miejsce na Ziemi”. Na realizację ciekawego przedsięwzięcia uzyskał grant w wysokości 20 tys. zł.

„Moje miejsce na Ziemi” jest największym programem grantowym Fundacji Orlen, którego beneficjentami mogą być stowarzyszenia, instytucje kultury i sportu, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje z całej Polski. Fundacja zachęca do udziału w nim każdego, kto troszczy się o środowisko w którym mieszka i ma pomysł jak je rozwijać. W informacji Fundacja Orlen podkreśliła, że wiele inicjatyw ma szansę zaistnieć dzięki lokalnym liderom społeczności, którzy angażują się w poprawę jakości życia wspólnoty. Gala podsumowująca IV edycję programu „Moje miejsce na Ziemi” odbyła się 6 października w Muzeum Śląskim w Katowicach – w tym roku najwięcej grantów na projekty otrzymało właśnie województwo śląskie.

W środę 6 października odbyła się Gala Laureatów programu grantowego Fundacji ORLEN „Moje miejsce na Ziemi”. Na grantobiorców czekały nagrody po 5, 10, 15 i 20 tysięcy złotych. Wśród laureatów znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy, który uzyskał grant o najwyższej wartości – 20 tys. zł.  Placówkę reprezentowała dyrektor Zespołu Małgorzata Urbańska oraz nauczyciel przedszkola Mirosława Zaręba. Głównym celem projektu jest wykreowanie dydaktycznej, ekologicznej i prozdrowotnej przestrzeni ogrodowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Palczy. Terapia, rekreacja i rehabilitacja skierowana jest do dzieci, uczniów i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadań ujętych w projekcie potrwa od marca  do czerwca przyszłego roku.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.