Urząd Gminy w Budzowie

Zdobądź własny szczyt

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-02-2018

Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji społeczno – zawodowej

KTO SKORZYSTA (projekt trwa do 11-2019):

Osoby zamieszkałe powiat suski i spełniający min. 2 kryteria

 • Osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zarejestrowane tylko III profil lub os. niezarejestrowane i nie uczące się
 • Osoby korzystające z pomocy OPS,
 • Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Osoby niepełnosprawne (z niepełnosprawnością orzeczoną)
 • Osoby z rodzin wielodzietnych (3+),
 • Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym,
 • Osoby opiekujące się osobą zależną,
 • Osoby z miesięcznym dochodem poniżej 634 zł lub 674 zł
 • Osoby należące do mniejszości do narodowej lub etnicznej,
 • Preferowane osoby z wykształceniem ponadpodstawowym, gimnazjalnym, średnim, zawodowym.
 • Osoby bezdomna lub dotknięte wykluczeniem społ. z dostępu do mieszkań w rozumieniu „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.


NARZĘDZIA/INSTRUMENTY WSPARCIA:

 1. Z każdym uczestnikiem zrealizujemyIndywidualny Plan Działania – wspólnie ze specjalistą uczestnik oceni swoje predyspozycje i mocne strony oraz opracuje ścieżkę działania na czas trwania projektu, również określi rodzaje szkoleń jakie będą dla niego przydatne
 2. W ramach projektu uczestnik może utrzymać wsparcie psychologiczne– indywidualne (obowiązkowe) lub grupowe (w tym terapia lub psychoterapia, możliwa terapia rodzinna)
 3. Uczestnik może otrzymać wsparcie specjalisty-trenera zatrudnienia wspieranego który poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie – przywraca umiejętności funkcjonowania na wolnym rynku pracy.
 4. Uczestnicy mogą brać udział w Treningu kompetencji umiejętności społecznych. Celem jest aktywizacja społeczna słuchacza poprzez wykorzystanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy nauczą się jak dobrze się zaprezentować, jak się komunikować w zespole, miejscu pracy pokaże, jak wyrażać emocje, żeby zostać dobrze zrozumianym, uczestnicy nauczą się jak rozwiązywać konflikty, aby dojść do porozumienia. W trakcie zajęć będzie obiad.
 5. Uczestnicy mogą brać udział w szkoleniu z Autoprezentacji, która wzmocni pewność siebie, uczestnicy nauczą się jak się zaprezentować (jak wpływa wygląd zewnętrzny na możliwości uzyskania pracy), nauczą się jak pokazać swoje mocne strony i zaprezentować w korzystnym świetle swoje umiejętności. Uczestnicy w czasie warsztatów uczestnicy określą swoje podstawowe potrzeby, aby poprawić swój wizerunek po warsztatach niektóre osoby mogą uzyskać bon na sfinansowanie wizyty u fryzjera/kosmetyczki, zakup garderoby.
 6. Część uczestników będzie mogła uzyskać pomoc w zdiagnozowaniu problemu zdrowotnego (utrudniającego powrót na rynek pracy lub aktywne uczestnictwo w życiu społecznym).
 7. Porady ekspertów: prawnik, doradcy kredytowy, doradca finansowy (np. porady jak wyjść z problemów z niespłaconymi kredytami, niespłaconymi alimentami) – uczestnicy otrzymają porady, a nie finansową pomoc w spłacie
 8. Poradnictwo zawodowe (indywidualne lub grupowe), pośrednictwo pracy, warsztaty zawodowe, które przygotują uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy (rozmowy z pracodawcą, odpisywania na ogłoszenia o pracę)
 9. Kursy językowe, kursy komputerowe (jeden z kursów obowiązkowy) oraz kursy zawodowe dla każdego uczestnika. W trakcie tych szkoleń każdy uczestnik kursu będzie otrzymywał stypendium (6,50zł za godz. szkolenia), w trakcie tych szkoleń uczestnicy są ubezpieczeni.
 10. W ramach projektu uczestnik może odbywać kilkumiesięczny płatny staż zawodowy (stypendium 2280 zł brutto)
 11. Możliwość zwrotu kosztów za dojazdy lub opiekę nad osobą zależną/dzieckiem do lat 3.

Wszystkie narzędzia wsparcia będą konsultowane i wypracowywane wspólnie z uczestnikami projektu w miejscu możliwie najbliższych dla grupy uczestników.

Informacje i szczegóły:

Rafał Blatkiewicz

r.blatkiewisz@itk.krakow.pl

tel: 570-400-225

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.