Urząd Gminy w Budzowie

Zdobądź własny szczyt

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-02-2018

Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji społeczno – zawodowej

KTO SKORZYSTA (projekt trwa do 11-2019):

Osoby zamieszkałe powiat suski i spełniający min. 2 kryteria

 • Osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zarejestrowane tylko III profil lub os. niezarejestrowane i nie uczące się
 • Osoby korzystające z pomocy OPS,
 • Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Osoby niepełnosprawne (z niepełnosprawnością orzeczoną)
 • Osoby z rodzin wielodzietnych (3+),
 • Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym,
 • Osoby opiekujące się osobą zależną,
 • Osoby z miesięcznym dochodem poniżej 634 zł lub 674 zł
 • Osoby należące do mniejszości do narodowej lub etnicznej,
 • Preferowane osoby z wykształceniem ponadpodstawowym, gimnazjalnym, średnim, zawodowym.
 • Osoby bezdomna lub dotknięte wykluczeniem społ. z dostępu do mieszkań w rozumieniu „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.


NARZĘDZIA/INSTRUMENTY WSPARCIA:

 1. Z każdym uczestnikiem zrealizujemyIndywidualny Plan Działania – wspólnie ze specjalistą uczestnik oceni swoje predyspozycje i mocne strony oraz opracuje ścieżkę działania na czas trwania projektu, również określi rodzaje szkoleń jakie będą dla niego przydatne
 2. W ramach projektu uczestnik może utrzymać wsparcie psychologiczne– indywidualne (obowiązkowe) lub grupowe (w tym terapia lub psychoterapia, możliwa terapia rodzinna)
 3. Uczestnik może otrzymać wsparcie specjalisty-trenera zatrudnienia wspieranego który poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie – przywraca umiejętności funkcjonowania na wolnym rynku pracy.
 4. Uczestnicy mogą brać udział w Treningu kompetencji umiejętności społecznych. Celem jest aktywizacja społeczna słuchacza poprzez wykorzystanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy nauczą się jak dobrze się zaprezentować, jak się komunikować w zespole, miejscu pracy pokaże, jak wyrażać emocje, żeby zostać dobrze zrozumianym, uczestnicy nauczą się jak rozwiązywać konflikty, aby dojść do porozumienia. W trakcie zajęć będzie obiad.
 5. Uczestnicy mogą brać udział w szkoleniu z Autoprezentacji, która wzmocni pewność siebie, uczestnicy nauczą się jak się zaprezentować (jak wpływa wygląd zewnętrzny na możliwości uzyskania pracy), nauczą się jak pokazać swoje mocne strony i zaprezentować w korzystnym świetle swoje umiejętności. Uczestnicy w czasie warsztatów uczestnicy określą swoje podstawowe potrzeby, aby poprawić swój wizerunek po warsztatach niektóre osoby mogą uzyskać bon na sfinansowanie wizyty u fryzjera/kosmetyczki, zakup garderoby.
 6. Część uczestników będzie mogła uzyskać pomoc w zdiagnozowaniu problemu zdrowotnego (utrudniającego powrót na rynek pracy lub aktywne uczestnictwo w życiu społecznym).
 7. Porady ekspertów: prawnik, doradcy kredytowy, doradca finansowy (np. porady jak wyjść z problemów z niespłaconymi kredytami, niespłaconymi alimentami) – uczestnicy otrzymają porady, a nie finansową pomoc w spłacie
 8. Poradnictwo zawodowe (indywidualne lub grupowe), pośrednictwo pracy, warsztaty zawodowe, które przygotują uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy (rozmowy z pracodawcą, odpisywania na ogłoszenia o pracę)
 9. Kursy językowe, kursy komputerowe (jeden z kursów obowiązkowy) oraz kursy zawodowe dla każdego uczestnika. W trakcie tych szkoleń każdy uczestnik kursu będzie otrzymywał stypendium (6,50zł za godz. szkolenia), w trakcie tych szkoleń uczestnicy są ubezpieczeni.
 10. W ramach projektu uczestnik może odbywać kilkumiesięczny płatny staż zawodowy (stypendium 2280 zł brutto)
 11. Możliwość zwrotu kosztów za dojazdy lub opiekę nad osobą zależną/dzieckiem do lat 3.

Wszystkie narzędzia wsparcia będą konsultowane i wypracowywane wspólnie z uczestnikami projektu w miejscu możliwie najbliższych dla grupy uczestników.

Informacje i szczegóły:

Rafał Blatkiewicz

r.blatkiewisz@itk.krakow.pl

tel: 570-400-225