Urząd Gminy w Budzowie

ZAWIADOMIENIE

Kategoria: Informacje Opublikowano: 16-03-2018

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni, na których odbędą się:

  1. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2018 r. do paszportu (koszt paszportu 125zł.+ opłata pocztowa – z dnia 1.02.2017 r) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2017 r. Źrebięta ras prymitywnych, szlachetnych oraz kuce mogą być znakowane elektronicznie po ukończeniu 60-tego dnia życia, natomiast źrebięta rasy zimnokrwistej i w typie pogrubionym po ukończeniu 30-tego dnia życia jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe,
  2. selekcja źrebiąt rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną (opłata–5 zł/1 źrebak dla członków, dla pozostałych osób 10 zł),
  3. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy – opłata za licencję 70 zł dla członków Związku dla pozostałych 140 zł.(dla ras hc, kn, kuc doliczana jest opłata za ocenę wartości użytkowej – 10 zł. dla członków, dla pozostałych osób 40 zł),
  4. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 10 zł, dla klaczy bez źrebaka 5 zł- dla członków Związku- dla pozostałych 100%więcej). Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł dla członków, dla pozostałych osób 40 zł),
  5. Przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy (opłata dla członków Związku od 25 zł do 100 zł, dla pozostałych osób 200 zł), (Członkowie Związku za ogiery dzierżawione ze Stada Ogierów nie podlegają opłacie).
  6. Konie bez pochodzenia – w celu zarejestrowania i wydania zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.

UWAGA

  1. Dla koni rasy huculskiej i konik polski urodzonych od dnia 1 stycznia 2014 r., obowiązywać będą jedynie badania dorosłych klaczy i ogierów kwalifikowanych do wpisu do ksiąg głównych, podobnie jak w przypadku koni pozostałych ras, dla których księgi stadne prowadzi PZHK.
  2. Klacze rasy małopolskiej przy wpisie do księgi muszą uzyskać w ocenie pokroju w skali 100-punktowej co najmniej 72 pkt, natomiast klacze pochodzące od matek niewpisanych do ksiąg, muszą uzyskać co najmniej 75 pkt. bonitacyjnych, w tym za typ minimum 13 pkt.

Na ustalone miejsca prosimy doprowadzić wyżej wymienione konie.

Więcej informacji w załączniku. 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.