Urząd Gminy w Budzowie

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 29-02-2016

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej złożył deklarację, w której określił sposób gromadzenia odpadów:
gromadzone w sposób selektywny – wtedy opłata wynosić będzie 4,00 zł od osoby na miesiąc
nie będą segregowane – wtedy opłata wynosić będzie 8,00 zł od osoby na miesiąc.

Opłata miesięczna od gospodarstwa domowego stanowić będzie iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz zadeklarowanej stawki.

ZAPAMIĘTAJ :
Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami:
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

WAŻNE!!! Pamiętaj o kwartalnej opłacie za odpady komunalne
gdyż NIE BĘDĄ JUŻ WYSTAWIANE NAKAZY NA ODPADY KOMUNALNE! Wysokość opłaty miesięcznej została określona
w złożonej DEKLARACJI i obowiązuje aż do momentu zmiany tej deklaracji!

Opłatę należy uiszczać w kasie UG Budzów, u inkasenta lub na rachunek bankowy UG Budzów o nr: 13 8128 0005 0030 3231 2000 0010.

Worki na odpady komunalne będą rozdawane za darmo przez firmę odbierająca odpady. Każde gospodarstwo domowe otrzyma pakiet naklejek z kodami, dzięki którym będzie można identyfikować właścicieli nieruchomości (dodatkowe kody można odebrać w Urzędzie Gminy w Budzowie).

Odpady komunalne będą odbierane w: I środę miesiąca z sołectwa: Budzów, II środę miesiąca z sołectw: Bieńkówka i Jachówka, III środę miesiąca z sołectwa: Palcza, IV środę miesiąca z sołectw:Baczyn i Zachełmna

Odpady należy zapakować zgodnie z opisem na worku, dokładnie zawiązać worek i z naklejonym kodem wystawić obok wejścia na posesję do godziny 8:00 rano. Odpady nieprawidłowo spakowane (zawartość niezgodna z opisem, zmieszane rodzaje odpadów) lub wystawione w nieprawidłowych dniach nie będą odbierane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Budzów pod nr tel: 33 876 77 51, 33 876 77 50, e-mail gmina@budzow.pl lub Firmą Eko Efekt 693 399 117.

Mobilny Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych będzie stał w I i III środę każdego miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00 na placu przed budynkiem oczyszczalni ścieków w Budzowie. Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli przekazywać m.in. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone i biodegradalne, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych oraz pozostałe odpady wysegregowane.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz wyeksploatowany sprzęt elektryczny prowadzony będzie raz na kwartał, w wyznaczoną środę dla poszczególnych sołectw, w ostatnim miesiącu kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Odbiór zużytych opon odbywać się będzie raz do roku-termin zbiórki będzie ogłoszony.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 9:00 istnieje możliwość oddawania odpadów w punkcie Firmy Eko Efekt w Zembrzycach (obok mostu na drodze głównej).

WORKI KOLORU ZIELONEGO – SZKŁO

Wrzucamy: słoiki, butelki (bez elementów metalowych i zakrętek), stłuczkę szklaną
(po wcześniejszym oczyszczeniu z zawartości)
Nie wrzucamy: szkła okiennego, szkła zbrojonego, luster, kamionki, porcelany, żarówek, świetlówek, szyb samochodowych
WORKI KOLORU NIEBIESKIEGO – PAPIER I TEKTURA

Wrzucamy: papier, karton, tekturę, gazety
Nie wrzucamy: kartoników po napojach i mleku, mokrego papieru, mokrego kartonu i mokrej tektury, pampersów
WORKI KOLORU ŻÓŁTEGO – TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy: papier i tekturę pokryte folią metalową i tworzywami sztucznymi (kartony po napojach i mleku), artykuły wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami, plastikowe butelki typu PET
Nie wrzucamy: szkła, papieru, tektury, kartonu, pampersów, opakowań po olejach silnikowych i smarach, opakowań po aerozolach, puszek po farbach i innych środkach chemicznych
WORKI KOLORU CZERWONEGO – METAL

Wrzucamy: metale żelazne, metale nieżelazne (miedź, aluminium, itp.)
Nie wrzucamy: gruzu i materiałów budowlanych, zużytego sprzętu elektronicznego, AGD
WORKI KOLORU POMARAŃCZOWEGO – PAMPERSY ORAZ ODPADY SANITARNE

Wrzucamy: pampersy, waciki, podpaski
Nie wrzucamy: odpadów chemicznych
WORKI KOLORU FIOLETOWEGO – ODPADY I OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Wrzucamy: odpady kuchenne, owoce i warzywa, trawę, liście (właściciele posiadający przydomowe kompostowniki, powinny umieszczać w nich tego typu odpady)
Nie wrzucamy: popiołu i ziemi

WORKI KOLORU CZARNEGO – NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE

Wrzucamy: wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie zaliczyć do wymienionych wyżej kryteriów
Nie wrzucamy: odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów chemicznych, materiałów budowlanych i remontowych, zużytych sprzętów RTV, AGD oraz elektronicznych i cyfrowych, popiołu

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.