Urząd Gminy w Budzowie

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 29-02-2016

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej złożył deklarację, w której określił sposób gromadzenia odpadów:
gromadzone w sposób selektywny – wtedy opłata wynosić będzie 4,00 zł od osoby na miesiąc
nie będą segregowane – wtedy opłata wynosić będzie 8,00 zł od osoby na miesiąc.

Opłata miesięczna od gospodarstwa domowego stanowić będzie iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz zadeklarowanej stawki.

ZAPAMIĘTAJ :
Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami:
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

WAŻNE!!! Pamiętaj o kwartalnej opłacie za odpady komunalne
gdyż NIE BĘDĄ JUŻ WYSTAWIANE NAKAZY NA ODPADY KOMUNALNE! Wysokość opłaty miesięcznej została określona
w złożonej DEKLARACJI i obowiązuje aż do momentu zmiany tej deklaracji!

Opłatę należy uiszczać w kasie UG Budzów, u inkasenta lub na rachunek bankowy UG Budzów o nr: 13 8128 0005 0030 3231 2000 0010.

Worki na odpady komunalne będą rozdawane za darmo przez firmę odbierająca odpady. Każde gospodarstwo domowe otrzyma pakiet naklejek z kodami, dzięki którym będzie można identyfikować właścicieli nieruchomości (dodatkowe kody można odebrać w Urzędzie Gminy w Budzowie).

Odpady komunalne będą odbierane w: I środę miesiąca z sołectwa: Budzów, II środę miesiąca z sołectw: Bieńkówka i Jachówka, III środę miesiąca z sołectwa: Palcza, IV środę miesiąca z sołectw:Baczyn i Zachełmna

Odpady należy zapakować zgodnie z opisem na worku, dokładnie zawiązać worek i z naklejonym kodem wystawić obok wejścia na posesję do godziny 8:00 rano. Odpady nieprawidłowo spakowane (zawartość niezgodna z opisem, zmieszane rodzaje odpadów) lub wystawione w nieprawidłowych dniach nie będą odbierane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Budzów pod nr tel: 33 876 77 51, 33 876 77 50, e-mail gmina@budzow.pl lub Firmą Eko Efekt 693 399 117.

Mobilny Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych będzie stał w I i III środę każdego miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00 na placu przed budynkiem oczyszczalni ścieków w Budzowie. Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli przekazywać m.in. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone i biodegradalne, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych oraz pozostałe odpady wysegregowane.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz wyeksploatowany sprzęt elektryczny prowadzony będzie raz na kwartał, w wyznaczoną środę dla poszczególnych sołectw, w ostatnim miesiącu kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Odbiór zużytych opon odbywać się będzie raz do roku-termin zbiórki będzie ogłoszony.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 9:00 istnieje możliwość oddawania odpadów w punkcie Firmy Eko Efekt w Zembrzycach (obok mostu na drodze głównej).

WORKI KOLORU ZIELONEGO – SZKŁO

Wrzucamy: słoiki, butelki (bez elementów metalowych i zakrętek), stłuczkę szklaną
(po wcześniejszym oczyszczeniu z zawartości)
Nie wrzucamy: szkła okiennego, szkła zbrojonego, luster, kamionki, porcelany, żarówek, świetlówek, szyb samochodowych
WORKI KOLORU NIEBIESKIEGO – PAPIER I TEKTURA

Wrzucamy: papier, karton, tekturę, gazety
Nie wrzucamy: kartoników po napojach i mleku, mokrego papieru, mokrego kartonu i mokrej tektury, pampersów
WORKI KOLORU ŻÓŁTEGO – TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy: papier i tekturę pokryte folią metalową i tworzywami sztucznymi (kartony po napojach i mleku), artykuły wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami, plastikowe butelki typu PET
Nie wrzucamy: szkła, papieru, tektury, kartonu, pampersów, opakowań po olejach silnikowych i smarach, opakowań po aerozolach, puszek po farbach i innych środkach chemicznych
WORKI KOLORU CZERWONEGO – METAL

Wrzucamy: metale żelazne, metale nieżelazne (miedź, aluminium, itp.)
Nie wrzucamy: gruzu i materiałów budowlanych, zużytego sprzętu elektronicznego, AGD
WORKI KOLORU POMARAŃCZOWEGO – PAMPERSY ORAZ ODPADY SANITARNE

Wrzucamy: pampersy, waciki, podpaski
Nie wrzucamy: odpadów chemicznych
WORKI KOLORU FIOLETOWEGO – ODPADY I OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Wrzucamy: odpady kuchenne, owoce i warzywa, trawę, liście (właściciele posiadający przydomowe kompostowniki, powinny umieszczać w nich tego typu odpady)
Nie wrzucamy: popiołu i ziemi

WORKI KOLORU CZARNEGO – NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE

Wrzucamy: wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie zaliczyć do wymienionych wyżej kryteriów
Nie wrzucamy: odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów chemicznych, materiałów budowlanych i remontowych, zużytych sprzętów RTV, AGD oraz elektronicznych i cyfrowych, popiołu