Urząd Gminy w Budzowie

Zarządzenie Wójta Gminy Budzów.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-12-2017

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Budzów z dnia 04.12.2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Budzów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.