Urząd Gminy w Budzowie

Zarządzenie Wójta Gminy Budzów w sprawie: Przeznaczenia do oddania w dzierżawę…

Kategoria: Informacje Opublikowano: 02-01-2018

Zarządzenie Wójta Gminy Budzów w sprawie: Przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Budzów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.