Urząd Gminy w Budzowie

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Wójta Gminy Budzów z dnia 08 czerwca 2020 r.

Kategoria: Powszechny Spis Rolny 2020 Opublikowano: 08-06-2020

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Wójta Gminy Budzów z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie gminy Budzów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), zarządzam co następuje:

§1

  1. Powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Budzów w następującym składzie:
    1. Janina Pieronkiewicz –  Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
    2. Dorota Kruźlak – Koordynator  Gminnego Biura Spisowego,
    3. Magdalena Malinka – członek,
  2. Pracami GBS kieruje Gminny Komisarz Spisowy, a w razie jego nieobecności – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.
  3. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest  Urząd Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445.
  4. Biuro pracuje w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Gminy w Budzowie.

§2

Zasady organizacji Gminnego Biura Spisowego oraz zakres zadań jego członków ustala Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.