Urząd Gminy w Budzowie

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Wójta Gminy Budzów z dnia 08 czerwca 2020 r.

Kategoria: Powszechny Spis Rolny 2020 Opublikowano: 08-06-2020

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Wójta Gminy Budzów z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie gminy Budzów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), zarządzam co następuje:

§1

  1. Powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Budzów w następującym składzie:
    1. Janina Pieronkiewicz –  Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
    2. Dorota Kruźlak – Koordynator  Gminnego Biura Spisowego,
    3. Magdalena Malinka – członek,
  2. Pracami GBS kieruje Gminny Komisarz Spisowy, a w razie jego nieobecności – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.
  3. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest  Urząd Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445.
  4. Biuro pracuje w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Gminy w Budzowie.

§2

Zasady organizacji Gminnego Biura Spisowego oraz zakres zadań jego członków ustala Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.