Urząd Gminy w Budzowie

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 07-10-2019

Kraków, dnia 01.10.2019

Marszałek
Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i zgłaszania projektów przedsięwzięć strategicznych do Banku Projektów Ponadlokalnych.

29 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1612/19, przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Przedstawia on wizję rozwoju regionu do 2030 roku. Pragniemy, aby zrównoważony i odpowiedzialny rozwój Małopolski prowadził do podnoszenia jakości życia wszystkich jej mieszkańców, a realizacja Strategii przyczyniała się do wzmacniania więzi społecznych i budowania poczucia dumy Małopolan z tego, co wspólnym wysiłkiem uda nam się osiągnąć.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego prace nad Strategią mają zostać zakończone do czerwca 2020 roku. W proces ten pragniemy włączyć jak najszersze grono mieszkańców i partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności samorządów, wsłuchując się w ich głosy. Jestem przekonany, że taka szeroka formuła dyskusji nad przyszłością regionu pozwoli nam na wypracowanie dokumentu trafnie definiującego cele działania ważne dla jego dalszego rozwoju.

W okresie od 25 września do 31 grudnia 2019 roku prowadzone są konsultacje społeczne. Zachęcam do zapoznania się z projektem Strategii i zgłaszania uwag do dokumentu za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.strategia2030.malopolska.pl.

Dodatkowo, w terminie od 25 września do 31 grudnia 2019 r. prowadzona jest II tura naboru przedsięwzięć do Banku Projektów Ponadlokalnych. Zachęcamy do zgłaszania partnerskich i ponadlokalnych projektów. Zależy nam, aby zgłaszane przedsięwzięcia miały jak najszerszy zasięg odziaływania, przynosząc korzyści jak największej liczbie Małopolan. Propozycje przedsięwzięć do Banku Projektów Ponadlokalnych można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.strategia2030.malopolska.pl.

Ponadto w okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. planujemy zorganizować II edycję spotkań w ramach debaty regionalnej, aby poznać Państwa zdanie na temat przygotowanego dokumentu. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych, dlatego zorganizowanych zostanie 5 spotkań w różnych częściach regionu.

Zachęcam do udziału we wspólnej pracy nad stworzeniem Strategii, która określi wizję rozwoju Małopolski do roku 2030.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.