Urząd Gminy w Budzowie

ZAPROSZENIE

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 16-09-2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Budzów na spotkanie edukacyjno- informacyjne w zakresie
„Rodzina wobec wyzwań współczesności – szanse i zagrożenia społeczno – cywilizacyjne”, które odbędzie się 27.09.2019 r o godz. 11 w Sali Narad Urzędu Gminy
w Budzowie

 Spotkanie poprowadzą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Pani Katarzyna Mikołajczyk – psycholog
Pani Beata Pochłopień – psycholog

                                                                                                                                                                                                                                                                      Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w  Budzowie