Urząd Gminy w Budzowie

ZAPROSZENIE

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 16-09-2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Budzów na spotkanie edukacyjno- informacyjne w zakresie
„Rodzina wobec wyzwań współczesności – szanse i zagrożenia społeczno – cywilizacyjne”, które odbędzie się 27.09.2019 r o godz. 11 w Sali Narad Urzędu Gminy
w Budzowie

 Spotkanie poprowadzą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Pani Katarzyna Mikołajczyk – psycholog
Pani Beata Pochłopień – psycholog

                                                                                                                                                                                                                                                                      Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w  Budzowie

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.