Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 04-09-2023

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza na warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży. Zapisy na zajęcia trwają do 30 września 2023r. Warsztaty odbywać się będą w każdą sobotę o godz. 8:30– 9:30 w Bibliotece i Ośrodku Animacji kultury gminy Budzów. Cena za zajęcie (60 min): 30 zł od dziecka/obowiązuje karnet miesięczny/. Zapisy pod numerem tel. 33/8740135, kom. 887505053 lub mailowo: bibpalcza@interia.pl. Zajęcia rozpoczynają się od 23 września 2023 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.