Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na zajęcia PILATES

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 23-06-2023

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów serdecznie zaprasza na zajęcia PILATES. Karnet: 120 zł ( 4 zajęcia/60min). Termin: wtorek lun czwartek. Godzina: 17.15. Miejsce: Hala Sportowa w Budzowie, Budzów 225 ( BiOAK Gminy Budzów). Zapisy pod numerem tel.: 33/874 01 35, kom. 887 505 053 lub mailowo: bibpalcza@interia.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.