Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na Warsztaty Plastyczne dla dzieci

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 12-10-2021

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza na WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI. Warsztaty w Budzowie: TERMIN: W każdą SOBOTĘ miesiąca Grupa I w godzinach 10.00 - 12.00. Grupa II w godzinach 12.00 - 14.00. Miejsce: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów (dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie). Warsztaty w Jachówce: TERMIN: W każdy WTOREK miesiąca w godzinach 14.00-16.00. Miejsce: Budynek GOK-u w Jachówce. Zapisy: Na warsztaty można zapisywać się telefonicznie: nr tel. 33)8740 135, kom. 887 505 053. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.