Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 16-09-2020

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza na warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Miejsce warsztatów: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów (dawny budynek SP nr 1 w Budzowie). Termin warsztatów: Poniedziałek godz. 14.00- 16.00 – warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, Sobota godz. 14.00 – 16.00 – warsztaty dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat. Zapisy: Nabór na warsztaty trwa do 30 października 2020 r. Na warsztaty można zapisywać się telefonicznie: 33) 874 01 35 lub maliowo: bibpalcza@interia.pl. Warsztaty rozpoczynają się od 2 listopada 2020 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.