Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na Uroczystość poświęcenia kapliczki pamięci Żołnierzy Niezłomnych

Józef Miehle Kombatant Armii Krajowej oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów serdecznie zapraszają na Uroczystość Poświęcenia Kapliczki pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Uroczystość odbędzie się 05 marca 2022 r. (sobota) o godz. 12.00 na Jachowskiej Polanie w Jachówce.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.