Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na pierwsze zajęcia robotyki

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 15-12-2021

Zapraszamy na pierwsze zajęcia robotyki w dniu 18 grudnia 2021 r. (sobota) o godz. 14.00. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów (dawny budynek SP nr 1 w Budzowie). Cena za zajecie (60 min): 25 zł od dziecka. Obowiązuje karnet miesięczny. Zapraszamy!

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.