Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na Kurs Tańca dla dzieci

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 07-10-2021

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza na Kurs Tańca dla dzieci. Zajęcia odbywają się w każdą środę. Dzieci w wieku 5-6 lat: I grupa – godz. 15.00, II grupa – godz. 15.45. Koszt 100 zł za semestr. Dzieci w wieku 7-10 lat, godz. 16.15. Koszt: 180 zł za semestr. Kurs odbywa się na Hali Sportowej przy BiOAK w Budzowie. Lista otwarta. Zapisy pod numerem tel. 33)874 01 35, kom. 887 505 053. Semestr trwa od 06.10.2021 r do 31.01.2022 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.