Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na kurs tańca dla dzieci i młodzieży

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 04-09-2023

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza na kurs tańca dla dzieci i młodzieży. Kurs odbywa się na Hali Sportowej przy BiOAK w Budzowie. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w dwóch grupach wiekowych dzieci w wieku 5-6 lat oraz dzieci w wieku 7-10 lat. Zapisy na kurs trwają do 30 września 2023 r. Kurs rozpoczyna się od października. Zapisy na kurs telefonicznie: tel. 33/8740135, kom. 887505053 lub mailowo: bibpalcza@interia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.